((کلاسهای طراحی طلا و جواهر))

کلاس آموزش طراحی طلا و جواهر

(( در حال حاضر کلاسهای طراحی برای حفظ فاصله اجتماعی بصورت غیر حضوری برگزار میگردد ))

: تماس بگیرید

(+۹۸) ۹۱۳ ۳۴۱ ۹۸۴۵

شروع کلاس خصوصی برای هر نفر بصورت اختصاصی است

اطلاعات مربوط به ثبت نام و شروع کلاس ها را در صفحه آموزش آنلاین پیگیری کنید

.عنوان دوره ها و نحوه و نوع تشکیل کلاسها را در صفحات بعد ملاحظه کنید

درباره مجتبی سیف الدینی خالقی

: لیست دوره های آموزشی خصوصی

درحال حاضر

طراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقی

دوره آموزشی خصوصی

آموزش نرم افزار راینو ۶

شامل ۵ جلسه ۱.۵ ساعته

آموزش نرم افزار ماتریکس گلد

شامل ۲ دوره مقدماتی و پیشرفته هر کدام ۳۰ ساعت

آموزش نرم افزار تی اس پی لاین و کلایو

هر کدام شامل ۵ جلسه ۱.۵ ساعته

آموزش طراحی دستی طلا و جواهر

شامل ۲ دوره مقدماتی و پیشرفته هر کدام ۱۵ ساعت

(آموزش تئوریهای:(طراحی دستی،طلا و جواهر سازی،مخراجکاری

دوره های تئوری هر کدام ۵ جلسه ۱.۵ ساعته

:نحوه تشکیل کلاسها

در ترم بهار ۱۴۰۰

طراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقی

نوع تشکیل کلاس

کلاسهای گروهی (عمومی) :طبق برنامه مندرج در صفحه آموزش آنلاین است

شامل نرم افزارماتریکس گلد در۲ دوره (مقدماتی و پیشرفته ) هر کدام۳۰ ساعت

: کلاسهای نیمه خصوصی

شامل نرم افزارماتریکس گلد در۲دوره (مقدماتی و پیشرفته) هر کدام۳۰ساعت

: کلاسهای خصوصی

شامل نرم افزار ماتریکس گلد در۲دوره (مقدماتی و پیشرفته) هر کدام۳۰ساعت

: کلاس رفع اشکال

جلسه ۱.۵ ساعت،تعداد جلسات بر حسب درخواست متقاضی،تدریس نرم افزار ماتریکس۹و ماتریکس گلد

(کلاس تئوریهای:(طراحی دستی،طلا و جواهر سازی،مخراجکاری

دوره های تئوری هر کدام ۵ جلسه ۱.۵ ساعته

طراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقیطراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقی

&

آیامیدانید؟ بیشترین نیاز نیروی کار متخصص در صنف طلا و جواهر در بخش طراحی کامپیوتری (ساخت دیجیتالی)است؟

! لطفا تحقیق کنید

.تا وقت با ارزش خود را در کلاسهای غیر ضروری طلا و جواهر تلف نکنید

"بهترین منبع برای تحقیق،صفحه نیازمندی روزنامه ها است"

: راههای کسب اطلاعات در مورد این رشته

شرکت درجلسات مشاوره رایگان مجتبی سیف الدینی خالقی

مطالعه دقیق صفحات این سایت و سایرسایت ها

..... تحقیق میدانی ازدست اندرکاران این صنعت و

:ملزومات شرکت دردوره آموزش ساخت کامپیوتری(دیجیتالی) طلا و جواهر

یک دستگاه کامپیوتر با توان مناسب جهت کار با نرم افزار راینو و ماتریکس گلد

آشنایی حداقلی کار معمول با کامپیوتر

داشتن اطلاعات حداقلی تئوری ساخت طلا و جواهر و مخراجکاری

(+۹۸) ۹۱۳ ۳۴۱ ۹۸۴۵

طراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقی

((روش ساخت و تولید مدرن و پیشرفته))

((پروسه ساخت دیجیتالی طلا و جواهربدون دخالت دست))

((برای وارد شدن به این حرفه ساخت مدرن را بیاموزید))

((ساخت دستی (سنتی)روشی منسوخ شده))

"لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید"

طراحی طلا و جواهر مجتبی سیف الدینی خالقی

((کلاسهای طراحی طلا و جواهر ))

۱-طراحی با دست :

  • طراحی با ابزار طراحی دستی (مداد و کاغذ)

  • طراحی با نرم افزار اسکچ بوک

۲-طراحی با کامپیوتر(رایانه) :

  • نرم افزار راینو ۶

  • نرم افزار ماتریکس ۹

  • نرم افزار ماتریکس گلد

  • نرم افزار تی اس پی لاین

  • نرم افزار کلایو

۳- آموزش تئوری:

((مراحلی که یک هنرجو بصورت استاندارد باید برای شرکت در کلاسهای طراحی با نرم افزار ماتریکس۹ و ماتریکس گلد  طی کند تا در این حرفه موفق باشد عبارتست از)) :

۱-شرکت در کلاس تئوری که شامل (تئوری ساخت + تئوری مخراجکاری + تئوری سنگ شناسی ):

شخصی که میخواهد وارد حرفه طراحی با نرم افزار یا همان ساخت دیجیتالی شود ، بدون داشتن اطلاعات فنی ساخت یک قطعه طلا یا جواهر ، به هیچ عنوان به موفقیتی در این راه دست نخواهد یافت.

۲-شرکت در کلاسهای طراحی دستی :

شخص سازنده ، خصوصا سازنده دیجیتالی (منظور طراحی با نرم افزار ماتریکس۹ و ماتریکس گلد) باید توانایی خواندن نقشه یا همان طرح یک طراح دستی را داشته باشد.بنابر این برای کسب این توانایی لازم است حتما قبل از شروع دوره آموزش طراحی با نرم افزار ، دوره کامل طراحی دستی را نیز بگذراند و نکات فنی در طراحی با دست را فراگیرد تا در کار با نرم افزار بدون نیاز به حضور طراح ، بتواند جزئیات طرح را متوجه شده و آن را در نرم افزار طراحی یا به عبارت بهتر بسازد.

۳-شرکت در کلاسهای طراحی با کامپیوتر (نرم افزار ماتریکس۹ و ماتریکس گلد ) :

هنر جو پس از شرکت در دوره های ذکر شده ، با دانش و آگاهی کامل از این حرفه ، هم از نظر فنی و هم از نظر بازار کار و روشهای کسب درآمد ، با ذهنی باز میتواند به این شغل پردرآمد و آینده دار فکر کند و به آن وارد شود.

فهرست