آموزش طلا و جواهر سیف الدینی

دوره های آموزشی آنلاین

دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر با نرم افزار
نام دوره گروهی(عمومی) شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع دوره شهریه(تومان) روز کلاس ساعت کلاس طول دوره ثبت نام
دروس پیش نیاز ندارد ندارد 1399/06/22 رایگان 26,24,22شهریور 16:00-18:00 6ساعت ندارد
ماتریکس گلد(مقدماتی) 1399/06/01 1399/06/20 1399/07/02 1/500/000 شنبه دوشنبه چهارشنبه 16:00-18:00 30 ساعت انتظار
ماتریکس گلد(پیشرفته) 1399/06/01 1399/06/20 1399/07/03 1/500/000 یکشنبه سه شنبه پنجشنبه 16:00-18:00 30 ساعت انتظار
کلایو 1399/06/01 1399/06/20 1399/07/04 500/000 جمعه ها 10:00-12:00 10 ساعت انتظار
ماتریکس گلد(مقدماتی) 1399/06/01 1399/06/20 1399/07/04 1/500/000 جمعه-ویژه شاغلین 15:00-18:00 30 ساعت انتظار
توضیحات دروس پیشنیاز دوره ماتریکس گلد(تئوری ساخت ، مخراجکاری و سنگ شناسی در حد لازم برای طراحی با نرم افزار)،برای هنرجویانی که در دوره مقدماتی ثبت نام کرده اند،بصورت رایگان در 3 روز هر روز 2 ساعت برگزار میگردد.
question