آموزش طلا و جواهر سیف الدینی

دوره های آموزشی آنلاین

دوره آموزشی طراحی طلا و جواهر با نرم افزار
نام دوره گروهی(عمومی) شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع دوره شهریه(تومان) روز کلاس ساعت کلاس طول دوره ثبت نام
دروس پیش نیاز ندارد ندارد 1400/01/22 رایگان یکشنبه ها 16:00-18:00 6ساعت ندارد
ماتریکس گلد(مقدماتی) 1399/12/01 1399/12/30 1400/01/28 2/500/000 شنبه ها 16:00-19:00 30 ساعت در انتظار
ماتریکس گلد(پیشرفته) 1399/12/01 1399/12/30 1400/02/07 2/500/000 سه شنبه ها 16:00-19:00 30 ساعت در انتظار
کلایو 1399/12/01 1399/12/30 1400/01/16 1/000/000 دوشنبه ها 16:00-18:00 10 ساعت در انتظار
ماتریکس گلد(مقدماتی) 1399/12/01 1399/12/30 1400/02/10 2/500/000 جمعه-ویژه شاغلین 14:00-17:00 30 ساعت در انتظار
توضیحات دروس پیشنیاز دوره ماتریکس گلد(تئوری ساخت ، مخراجکاری و سنگ شناسی در حد لازم برای طراحی با نرم افزار)،برای هنرجویانی که در دوره مقدماتی ثبت نام کرده اند،بصورت رایگان در 3 روز هر روز 2 ساعت برگزار میگردد.
question